papa dachbit 5 250 S4 SBS (7,5 m kw)

Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożach betonowych, drewnianych lub na warstwie izolacji cieplnej oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach dopuszczających oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego wody.

 

czytaj więcej....