Materiały izolacji wodochronnej

 

 

izobud

Papy asfaltowe Lepiki asfaltowe, hydroizolacje Folie Folie fundamentowe, Geowłókniny
     

 

 

Cement, wapno

 

 

 

Cement Cement Wapno Dodatki do zapraw

 

 

Materiały izolacji termicznej

 

 

 

Wełna skalna Styropan, XPS Wełna mineralna, XPS Wełna mineralna

     
Wełna skalna Polistyren ekstrudowany XPS styropian  

 

 

Materiały ścienne

 

 

 

 

 

 

Pustaki i cegły ceramiczne    Bloczki z białego betonu komórkowego    Bloczki z szarego betonu komórkowego    Pustaki i cegły silikatowe

         
Kominy            

 

 

Stal

 

 

Pręty zbrojeniowe Maty zbrojeniowe Siatka Rabitza Siatka Leduchowskiego